Menu

Samen met cliënt beslissingen nemen over:

 • Verzorging
 • Verpleging
 • Behandeling
 • Begeleiding
Direct contact opnemen

MENTOR: wettelijke vertegenwoordiger

Voor personen die zelf niet meer in staat zijn
hun eigen belangen te behartigen

Mentorschap

Een mentor is een vertegenwoordiger en belangenbehartiger voor een volwassene die niet (meer) goed voor zichzelf kan opkomen. Zij neemt (zoveel mogelijk) samen met de cliënt beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Daarbij kunt u denken aan het contact met artsen, zorgverleners en zorgorganisaties maar bijvoorbeeld ook meedenken over de gewenste woonvorm. De mentor zorgt ervoor dat er goed naar de cliënt geluisterd wordt en dat de dingen gaan zoals ze zouden zijn gegaan als hij/zij zelf volledig voor zijn/haar belangen had kunnen opkomen. Kortom: de mentor behartigt de persoonlijke belangen van de cliënt.

Mentorschap gaat niet over de financiën van de cliënt. Indien dit nodig is kan hiervoor een bewindvoerder worden benoemd. Meer informatie over mentorschap vindt u op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap

Waarom een professionele mentor?

Wanneer iemand zelf niet meer in staat is om beslissingen te nemen over zijn/haar zorgsituatie omdat hij/zij bijvoorbeeld dementerend is, een verstandelijke beperking heeft of een psychiatrisch patiënt is en hij/zij niet terug kan vallen op familieleden of andere mantelzorgers, is het verstandig om een mentor te benoemen. Zo wordt voorkomen dat anderen misbruik van de persoon kunnen maken en is het welzijn van hem/haar toevertrouwd aan de mentor.
De mentor wordt door de kantonrechter benoemd en is daardoor de wettelijke vertegenwoordiger van de persoon. De mentor houdt nauw contact met de directe zorgverleners van de betrokkene en bewaakt de zorg en het welzijn van de cliënt. Hij voert onder andere gesprekken met de cliënt, de familie, artsen en andere hulpverleners en neemt beslissingen over de begeleiding en de medische verzorging van zijn cliënt.

Direct contact opnemen

Over Ameta mentorschap

Ameta mentorschap werkt momenteel met twee mentoren: Eva Goeke en Gerard de Ruyter. Onze werkwijze kenmerkt zich door het warme contact met de betrokkenen. Het is voor ons belangrijk de cliënt goed te (leren) kennen om geheel vanuit zijn/haar zicht zijn/haar belangen te behartigen. Ameta mentorschap is aangesloten bij de beroepsvereniging NBPM. Meer informatie over deze beroepsvereniging kunt u vinden op nbpm.nl

Eva Goeke heeft een verpleegkundige en administratieve achtergrond. Zij heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen.

“Het kan helaas gebeuren dat je het leven zelf niet meer kunt regelen en daarbij hulp nodig hebt. Ik wil de ondersteuning en hulp bieden.”

Gerard de Ruyter heeft een verleden als opbouwerker en is arbeidsdeskundige en arbeid- en organisatiedeskundige. Bezoek de website van Ameta Arbeid & Organisatieadvies.

“Ik vind het fijn om mensen, die niet meer de mogelijkheid hebben om voor zichzelf te zorgen, te helpen en ondersteunen en begeleiden.”

Aanvragen mentorschap

Mentorschap kan worden aangevraagd door:

 • De betrokkene zelf of diens partner
 • Een familielid tot in de vierde graad
 • Een zorginstelling, maatschappelijk werker of hulpverlener (gezag uitoefende)

Er volgt een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin u uw wensen met betrekking tot het mentorschap kunt aangeven en waarin wij u informeren over de werkwijze en kosten van het mentorschap. Besluit u na deze informatie met ons verder te gaan, wordt een intakegesprek gepland.

Direct contact opnemen

Taken van de mentor

 • Toezien op welzijn van de cliënt
 • Overleg en contact onderhouden met hulpverleners en betrokkenen over zorg en behandelplan, deelname aan behandelplanbesprekingen
 • Indien gewenst (nauw) contact met familie en/of mantelzorgers
 • Geeft toestemming voor een behandeling als dat nodig is
 • Onderhoudt contact met de instelling indien u daar woont
 • Ondersteuning of aanwezigheid bij besprekingen
 • Bezoekt cliënt tenminste 1 keer per 2 maanden
 • Jaarlijkse verslaglegging aan de kantonrechter

Bereikbaarheid mentor

De werkdagen van de mentor zijn in principe van dinsdag tot en met vrijdag overdag. U kunt zowel telefonisch als ook per e-mail contact opnemen.

In noodgevallen mag u buiten de genoemde tijden altijd bellen of mailen. Wij vragen u een boodschap in te spreken wanneer de telefoon op dat moment niet opgenomen kan worden.

Vervanging mentor

In geval van ziekte of vakantie van de mentor wordt deze vervangen:

 • Eva Goeke door Gerard de Ruyter
 • Gerard de Ruyter door Eva Goeke

Er is een overeenkomst met Mentum Bewindvoering, Klaartje van Ham, die de vervanging van de mentoren op zich neemt wanneer beide mentoren afwezig zijn. Mevrouw Van Ham is curator en mag de taken van zowel bewindvoering als ook het mentorschap op zich nemen.

Tarieven

De vergoeding komt voor rekening van de betrokkene. Kan de betrokkene deze kosten zelf niet betalen? Dan kan hij/zij in aanmerking komen voor vergoeding uit de bijzondere bijstand.

De actuele tarieven kunt u zien op de website https://www.wetten.overheid.nl/BWBR0035730/2016-10-01#Artikel4.

Contact

U kunt ons telefonisch bereiken op telefoonnummer 06 23 00 33 90. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@ameta.nl.

Copyright Ameta Mentorschap 2018

Website door OJO Communications